Apie asociaciją

LPĮA

Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPĮA) vienija aštuonolika šalyje registruotų lietuviško ir užsienio kapitalo mažmeninės prekybos įmonių. Asociacijos narių bendra metinė prekybos apyvarta siekia 2.7 mlrd. Eur. (tai sudaro beveik 10 proc. Lietuvos BVP), o bendras atstovaujamose įmonėse dirbančių darbuotojų skaičius siekia 30 000. Lietuvos prekybos sektorius yra didžiausias darbdavys bei mokesčių mokėtojas.

Vizija

Geriausiai  mažmeninės prekybos verslo aplinką išmananti ir galinti ją gerinti organizacija.

Misija

Suburti bei  vienyti mažmeninės prekybos įmones, sutelkti narius rezultatyviam bendradarbiavimui, tinkamai atstovauti narių interesams įvairiose organizacijose, sudaryti jiems sąlygas įtakoti tvarią verslo aplinką, drauge  kurti teisingą prekybininko įvaizdį.

Savo siekius ir tikslus įgyvendiname bei verslo filosofiją grindžiame šiomis vertybėmis:

Atsakomybė

 • Jaučiame pagarbą ir atsakomybę prieš visus savo narius, partnerius, bei šalies vartotojus.
 • Atsakingai siūlome sprendimus, verslo aplinkai pagerinti.
 • Tikime laisva ir sąžininga konkurencija.

Profesionalumas

 • Pažįstame ir nuolat stebime, analizuojame rinką.
 • Žinome savo narių poreikius ir siūlome jiems naudingiausius sprendimus.
 • Siūlome sprendimus, paremtus geriausių rinkos ekspertų siūlymais.

Bendradarbiavimas

 • Rinkos iššūkius pasitinkame bendrai ir sprendžiame produktyviai.
 • Įsiklausome ir tada veikiame.
 • Nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar rinkos dalies – lojaliai atstovaujame visų interesams.

Operatyvumas

 • Sekame rinkos pulsą, greitai priimame sprendimus.
 • Siūlom efektyviausius, kaštus ir laiką taupančius sprendimus.
 • Žiūrime į priekį, įgyvendiname naujoves, prognozuojame  pokyčius.

 Apie

Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPĮA) įkurta 1997 m., atsiradus poreikiui šalinti kliūtis, trukdančias prekybos plėtrai. Jos tikslas buvo kurti palankią aplinką verslui, pritraukti investicijų, skatinti prekybą šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje.

LPĮA pripažinta kaip įtakinga šalies prekybos verslą plėtojanti organizacija.  Asociacijos atstovai dalyvauja LR Seimo, Vyriausybės, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos,  Maisto ir veterinarijos tarnybos, Ne maisto produktų inspekcijos, Mokesčių Inspekcijos bei  kitų valstybės institucijų darbo grupėse, rengiančiose pasiūlymus su verslo reguliavimu susijusiems teisės aktams, svarsto ir teikia pastabas naujai rengiamiems ar tobulinamiems teisės aktų projektams.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 1. Šalinti kliūtis, trukdančias vidaus ir tarptautinės prekybos plėtrai, kurti palankią aplinką verslui, skatinti prekybą šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje, pritraukti investicijų.
 2. Skatinti rinkos ekonomikos sistemos įgyvendinimą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu.
 3. Koordinuoti LPĮA narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose.
 4. Organizuoti renginius verslo plėtros klausimais, teikti rekomendacijas valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, vystyti tarptautinius ryšius.
 5. Ugdyti verslo visuomenės pilietiškumą ir socialinę atsakomybę.

Struktūra

Aukščiausias LPĮA valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – taryba, sudaryta iš 7 narių ir renkama kasmet visuotiniame narių susirinkime. Taryba tvirtina Asociacijos vykdantįjį direktorių.

2019 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu vykdomąja direktore paskirta Rūta Vainienė.

LPĮA Tarybos nariai:

 1. Aurelijus Rusteika (LPĮA Tarybos pirmininkas, UAB Topo grupė)
 2. Irma Marcinkienė (APB Apranga)
 3. Kristina Meidė (MAXIMA LT, UAB)
 4. Giedrius Bandzevičius (UAB RIMI Lietuva)
 5. Alvydas Pridotkas (Lietuvos kooperatyvų sąjunga)
 6. Gerard Rog (UAB Palink)
 7. Daina Žymantė (UAB Drogas)