Įstojimo tvarka

Norint tapti LPĮA nariu, reikia užpildyti prašymo elektroninį blanką ir jį atsiųsti  el.paštu:

info@lpia.lt, arba rašyti adresu:

Lietuvos prekybos įmonių asociacija

A. Tumėno g. 4

LT-01109 Vilnius