Veikla

Raštas dėl Lietuvos higienos normos HM 15:2005 "Maisto higiena"

2019 06 13

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos  žiniomis, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba inicijavo Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ („Higienos norma“) pakeitimą ir pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai atitinkamą Higienos normos pakeitimo projektą. Asociacija turi konkrečių, praktine ir kitų šalių patirtimi pagrįstų pasiūlymų dėl Higienos normoje įtvirtinto teisinio reguliavimo nuostatų tobulinimo. Žemiau pateikiami Higienos normos punktai, kuriems teikiami pasiūlymai. 

1.    Dėl Higienos normos 11 punkto (dėl dekoratyvinių mažų gyvūnų, laikomų specialiuose krepšiuose, buvimo prekybos centruose)

2.    Dėl Higienos normos 15 punkto (dėl termometrų „kalibravimo“ sąvokos)

3.    Dėl Higienos normos 21 punkto (dėl dokumentų saugojimo termino trumpinimo)

4.    Dėl Higienos normos 23 punkto (dėl pagaminto maisto laikymo temperatūros mažinimo)

5.    Dėl Higienos normos 25 punkto (dėl po pakartotinio šiluminio apdorojimo maisto realizavimo termino ilginimo)

6.    Dėl Higienos normos 31 punkto (dėl papildymo tais pačiais reikalavimais maistui, skirtam vartoti apdorotam šiluma, nefasuotiems gyvūninio ir negyvūninio maisto produktams)

7.    Dėl Higienos normos 35 punkto (dėl draudimo prekiauti užšaldyti maisto produktai, skysti pieno produktai ir kiaušiniai parduodami tik supakuoti į gamintojo pakuotę panaikinimo)

8.    Dėl Higienos normos 36 punkto (dėl draudimo prekiauti nefasuotais maisto produktais savitarnos skyriuose)

Raštas dėl HN 15:2005