Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

Aukščiausias LPĮA valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – taryba, sudaryta iš 8 narių ir renkama visuotiniame narių susirinkime. Taryba tvirtina Asociacijos direktorių.

2019 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu LPĮA direktore paskirta Rūta Vainienė.

LPĮA Tarybos nariai:

  1. Nijolė Kvietkauskaitė (UAB IKI Lietuva)- Tarybos pirmininkė
  2. Tomas Rupšys ( UAB Maxima LT) 
  3. Vaidas Lukoševičius (UAB Rimi Lietuva)
  4. Irma Marcinkienė (APB Apranga)
  5. Aurelijus Rusteika (UAB Topo grupė)
  6. Alvydas Pridotkas (Lietuvos kooperatyvų sąjunga)
  7. Eglė Radžiūnė (UAB Lidl Lietuva)
  8. Olga Vaitiekienė (UAB Drogas)