Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

Aukščiausias LPĮA valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – taryba, sudaryta iš 8 narių ir renkama visuotiniame narių susirinkime. Taryba tvirtina Asociacijos direktorių.

2019 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu LPĮA direktore paskirta Rūta Vainienė.

LPĮA Tarybos nariai:

  1. Nijolė Kvietkauskaitė (UAB IKI Lietuva)- Tarybos pirmininkė
  2. Vaidas Lukoševičius (UAB Rimi Lietuva)
  3. Irma Marcinkienė (APB Apranga)
  4. Remigijus Štaras (UAB Topo grupė)
  5. Arūnas Tarnauskas (Lietuvos kooperatyvų sąjunga)
  6. Eglė Radžiūnė (UAB Lidl Lietuva)
  7. Olga Vaitiekienė (UAB Drogas)