Narystės privalumai

Narystės privalumai

Atstovavimas

  • Narių interesai yra atsakingai ir aktyviai atstovaujami Lietuvos ir ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose.
  • Narių interesai atstovaujami santykiuose su socialiniais partneriais.

Informatyvumas

  • Nariai pirmieji gauna naujausią bei aktualią informaciją apie prekybos sektoriaus teisinį reguliavimą Lietuvoje.
  • Nariai gauna informaciją apie numatomus prekybos sektoriaus reguliavimo pokyčius ES.

Įsitraukimas

  • Nariai gali inicijuoti sektoriui aktualių klausimų sprendimų paiešką.
  • Nariai gali dalyvauti asociacijos darbo grupių veikloje.