Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Apie asociaciją
Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPĮA) įkurta 1997 m., atsiradus poreikiui šalinti kliūtis, trukdančias prekybos plėtrai. 

LPĮA atstovauja šalies prekybos įmones santykiuose su valstybės institucijomis bei kitais socialiniais partneriais. Asociacijos atstovai dalyvauja LR Seimo, Vyriausybės, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei  kitų valstybės institucijų darbo grupėse, rengiančiose pasiūlymus su verslo reguliavimu susijusiems teisės aktams, svarsto ir teikia pastabas naujai rengiamiems ar tobulinamiems teisės aktų projektams. Asociacija yra viena iš VŠĮ "Užstato sistemos administratorius" steigėjų.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 1. Šalinti kliūtis, trukdančias vidaus ir tarptautinės prekybos plėtrai, kurti palankią aplinką verslui, skatinti prekybą šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje, pritraukti investicijų.
 2. Skatinti rinkos ekonomikos sistemos įgyvendinimą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu.
 3. Koordinuoti LPĮA narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose.
 4. Organizuoti renginius verslo plėtros klausimais, teikti rekomendacijas valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, vystyti tarptautinius ryšius.
 5. Ugdyti verslo visuomenės pilietiškumą ir socialinę atsakomybę.

Vizija

Geriausiai mažmeninės prekybos verslo aplinką išmananti ir galinti ją gerinti organizacija.

Misija

Telkti mažmeninės prekybos įmones, profesionaliai atstovaujanti narių interesus, prisidėti prie tvarios verslo aplinkos plėtros. 

Vertybės

Savo siekius ir tikslus įgyvendiname bei verslo filosofiją grindžiame šiomis vertybėmis:

Atsakomybė

 • Jaučiame pagarbą ir atsakomybę prieš visus savo narius, partnerius, bei šalies vartotojus.
 • Atsakingai siūlome sprendimus verslo aplinkai pagerinti.
 • Tikime laisva ir sąžininga konkurencija.

Profesionalumas

 • Pažįstame ir nuolat stebime, analizuojame rinką.
 • Žinome savo narių poreikius ir siūlome jiems naudingiausius sprendimus.
 • Siūlome sprendimus, paremtus geriausių rinkos ekspertų siūlymais.

Bendradarbiavimas

 • Rinkos iššūkius pasitinkame bendrai ir sprendžiame produktyviai.
 • Įsiklausome ir tada veikiame.
 • Nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar rinkos dalies – lojaliai atstovaujame visų interesams.

Operatyvumas

 • Sekame rinkos pulsą, greitai priimame sprendimus.
 • Siūlome efektyviausius, kaštus ir laiką taupančius sprendimus.
 • Žiūrime į priekį, įgyvendiname naujoves, prognozuojame pokyčius.