Įstojimo tvarka

Narystės sąlygos
  • Norint tapti LPĮA nariu reikia parašyti laisvos formos prašymą asociacijos direktorei Rūtai Vainienei. 
  • Artimiausiame LPĮA tarybos posėdyje bus svarstomas Jūsų narystės klausimas.
  • Tarybai pritarus Jūsų narystei LPĮA, Jūs tapsite Asociacijos nariu nuo stojamojo nario mokesčio sumokėjimo dienos.
  • Dėl papildomos informacijos kreipkitės el.p.: info@lpia.lt 

Narystės privalumai

ATSTOVAVIMAS

  • Narių interesai yra atsakingai ir aktyviai atstovaujami Lietuvos ir ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose.
  • Narių interesai atstovaujami santykiuose su socialiniais partneriais.

INFORMUOTUMAS

  • Nariai pirmieji gauna naujausią bei aktualią informaciją apie prekybos sektoriaus teisinį reguliavimą Lietuvoje.
  • Nariai gauna informaciją apie numatomus prekybos sektoriaus reguliavimo pokyčius ES.

ĮSITRAUKIMAS

  • Nariai gali inicijuoti sektoriui aktualių klausimų sprendimų paiešką.
  • Nariai gali dalyvauti asociacijos darbo grupių veikloje.

Tapkite nariu 

Susisiekite su mumis