Naujienos

Eurocommerce: 15 veiksmų mažmeninės ir didmeninės prekybos ekosistemai padėti

2020 05 14

Lietuvos prekybos įmonių asociacija priklauso tarptautinei organizacijai „EuroCommerce“, kuri atstovauja didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių interesus ES struktūrose. Šią savaitę  „EuroCommerce“ išplatino keipimąsi į Europos Komisiją, kuriame nurodo 15 efektyvių veiksmų galinčių prisidėti prie greitesnio bendrosios rinkos atsigavimo. 

Kviečiame jus susipažinti su "EuroCommerce" pateiktais pasiūlymais. Žemiau pateiktuose pasiūlymuose aptariama 1) būtinos trumpalaikės priemonės; 2) bendrosios rinkos atkūrimo ir stiprinimo svarba; 3) parama investicijoms; 4) ES paramos politika, orientuota į atsigavimą ir augimą.

1. Trumpalaikės priemonės

1 veiksmas: Įgalinti šalių narių informacijos keitimąsi apie apribojimų sušvelninimą.

Parduotuvių veiklos atnaujinimas ir atsakingas judėjimo apribojimų panaikinimas yra pagrindinis prioritetas. Šalims narėms svarbu įvertinti, kada saugu švelninti karantino sąlygas ir atverti sienas. Komisija turėtų padėti šalims keistis informacija ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Tiekimo grandinė remiasi į bendrą ES rinką, todėl reikia koordinuoti šalių narių veiksmus. Jei įmanoma, Komisija turėtų skatinti bendrą ES požiūrį į darbuotojų ir klientų sveikatos apsaugą.

2 veiksmas: Atsisakyti muitų ir PVM apsaugos priemonėms.

Mažmenininkams ir didmenininkams reikia papildomų apsaugos priemonių darbuotojų ir klientų apsaugai. Komisija turėtų netaikyti muitų ir PVM apsaugos priemonėms, pavyzdžiui- kaukėms.

3 veiksmas: Nuolatinis ekonomikos finansavimas.

Teikti paramą šalims narėms užtikrinant ekonomikos finansavimą- bent jau iki 2020 m. pabaigos. ES ir šalių narių parama skirta verslui bei individualioms pajamoms išlaikyti. ES turėtų padėti šalims narėms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais ir padėti finansuoti nacionalinės paramos priemones.


2. Atkurti ir sustiprinti bendrąją rinką

Krizė dar kartą parodė bendrosios rinkos svarbą. Europos šalių įmonės vis dar kenčia suvaržymus ir kliūtis. Todėl Covid- 19 keliamiems iššūkiams pasitraukus, gyvybiškai svarbu bendrąją rinką išnaudoti, kaip varomąją jėgą ekonomikos augimui ir atsigavimui.

4 veiksmas: Stabdyti nacionalinių valstybių įstatymų projektus įpareigojančius ir skatinančius pirkti tik vietinę produkciją.

Krizės metu šalys dar labiau remia vietinę produkciją. Tad šalys narės negali reikalauti Europos solidarumo, kai iš kitos pusės uždaro savo rinkas kitoms Europos bendrovėms ir produktams. Būtina pašalinti šias priemones nesuderintas su bendrąja rinka, nes kitu atveju praėjus krizei jos bus ir toliau taikomos. 

5 veiksmas: Tęsti Europos pramonės strategiją.

Strategijoje būtina labiau atsižvelgti į paslaugas (75% ES BVP) ir į strategijos valdymą įtraukti mažmeninės ir didmeninės prekybos atstovus. Tokios pramonės šakos kaip mažmeninė ir didmeninė prekyba yra vienodai svarbios gamybos pramonei ir ES, realizuojančiai savo galimybes veikti lygiomis sąlygomis su JAV ar Kinija, kurios savo dideles vidaus rinkas naudoja kaip trampliną konkuruoti pasauliniu mastu.

6 veiksmas: Gerinti bendrosios rinkos valdymą.

Griežtinkite pranešimus dėl nacionalinių taisyklių, taikomų gamininiams ir paslaugoms. Pradėkite procedūras, kartu su valstybėmis narėmis pašalinkite visas esamas nepagrįstas nacionalines kliūtis. Peržiūrėkite Komisijos skundų nagrinėjimo procedūras, veikite greičiau ir palikite mažiau vietos politiniams ginčams. Dėti daugiau pastangų užtikrinant, kad šalys narės įgyvendintų konkrečias joms skirtas rekomendacijas. Sujunkite mažmeninės rinkos ribojimo indeksą ir bendrosios rinkos rezultatų suvestinę, kad paskatintumėte pokyčius pasitelkdami kolegų spaudimą. Sukurti ir viešinti kiekvienos šalies reitingą bendrosios rinkos ir teisinės valstybės  srityse, naudokitės šiais pavyzdžiais: Pasaulio paveldo ekonominės laisvės indeksas, JTVP vystymo programos indeksas. 

7 veiksmas: Tęsti informacinę sklaidą “Europos mažmeninės prekybos sektorius XXI a.” 

Vykdykite veiksmus ir užtikrinkite, kad šalys narės įgyvendintų numatytas rekomendacijas, ypač dėl įsisteigimo ir veiklos apribojimo. Laikykitės holistinio požiūrio, padėdami miestams ir bendruomenėms išlikti tvariems ir gyvybingiems, teikti finansavimą ( žr. 8 žemiau) ir suderinti politinį darbą tarp Komisijos tarnybų ir šalių narių. 

3. ES investicinė parama ekonomikos atsigavimui ir būsimam augimui

Dėl pandemijos iškeltų iššūkių nukentėjusiai ekonomikai, be bendrosios rinkos naudojimo, kaip augimo priemonės prireiks ir likvidumo, bei tikslinio finansavimo. Kaip tiesioginė sąsaja tarp vartotojų ir likusios tiekimo grandinės, spartus mažmenininkų ir didmenininkų atsigavimas gali padėti atkurti sveiką vartojimo lygį. Tačiau norėdami investuoti ir būti konkurencingi būsimoje aplinkoje jie neišsivers be finansinės pagalbos. 

8 veiksmas: Skatinti skaitmeninę transformaciją ir mažmeninę bei didmeninę prekybą visais kanalais.

Krizės metu vartotojai daug daugiau prekių užsisakė internetu ir bus linkę tai daryti po visko. Mums reikia skatinti investuoti į skaitmeninę infrastruktūrą, įgūdžius, automatizavimą ir inovacijas. Manome, kad 40 proc. ES paramos investicijoms į mūsų ekosistemą turėtų būti skiriama spartinti skaitmenizaciją, kad būtų sukurta tvirta daugiakanalė aplinką Europos mažmenininkams ir didmenininkams. Tai turėtų apimti tiesiogines dotacijas SVV, turinčiam fizines parduotuves, kad būtų galimybės perkelti verslą į internetinę prekybą ir taip palaikyti gyvybiškai svarbią vietos bendruomenių infrastruktūrą.

9 veiksmas: Skatinimas pereiti prie “Green Deal”.

Tvarių ir perdirbamų / pakartotinai naudojamų produktų paklausa išaugs po krizės. Reikės, kad mūsų sektorius reaguotų į šias investicijas: pastatų renovacija siekiant efektyvaus energijos vartojimo, tvari logistika; įrenginiai remontui. Reikia skatinti greitesnį perėjimą prie žiedinių produktų ir procesų bei kurti naujoves tvariems produktams ir procesams. Manome, kad 20 proc. ES paramos investicijoms į mažmeninę ir didmeninę ekosistemas turėtų būti skiriama paspartinti perėjimą prie  tvarumo. 

10 veiksmas: Stiprinti sektoriaus atsparumą.

  • Padėkite įmonėms pakeisti savo verslo modelį ir pereiti prie skaitmeninio;

  • Remti kaimo ir miesto centrų atsigavimo priemones. Parduotuvės, kavinės, restoranai, paštas, geležinkelio stotis ir mokyklos yra būtinos miesto ir kaimo bendruomenių išgyvenimui. Jie yra labai svarbūs sprendžiant nelygybės ir skurdo problemas ir išvengiant populizmo.

Manome, kad 40 proc. paramos mažmeninės ir didmeninės prekybos ekosistemai turėtų būti skirta parduotuvių pertvarkymui ir nuolatiniam egzistavimui, įskaitant kaimus ir miesto centrus. Turėtų būti teikiama parama, padedanti sektoriui pritaikyti savo parduotuves prie būtinų saugos priemonių ateityje.

11 veiksmas: nustatykite ES finansavimą su sąlyga, kad bus laikomasi ES įstatymų ir vientisų rinkos taisyklių.

Šiuo metu nėra jokios veiksmingos priemonės atgrasančios nuo ES teisės aktų nesilaikymo. ES turėtų naudoti rezultatų suvestinę, kad įvertintų atitiktį keliamų reikalavimų įgyvendinimo ir naudotų tai, kad sukurtų graduotą skalę finansavimui. 

4. ES politika, skirta pagreitinti atsigavimą

Aukščiau išvardintoms atkūrimo priemonėms, jei jos bus sėkmingos, reikės tvirto politinio pagrindo. Norint pagrįsti ankstesnes rekomendacijas, reikės atlikti žemiau nurodytus veiksmus. 

12 veiksmas: Remti skaitmeninę mažmenininkų ir didmenininkų ekosistemos plėtrą.

• Laikykitės dirbtinio intelekto duomenų strategijos ir sistemos, siekdami paskatinti mažmenininkus ir didmenininkus visapusiškai išnaudoti duomenų ir automatikos teikiamas galimybes, suteikti didesnį teisinį tikrumą įmonėms dalintis duomenimis.

• Pritaikykite konkurencijos taisykles, kad jos atspindėtų besikeičiančią konkurencijos aplinką, įskaitant skaitmeninio vaizdo įtaką žmonių pirkimui. Konkurencijos taisyklės turėtų sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visiems žaidėjams - dideliems ir mažiems, prisijungusiems ir neprisijungusiems, gamintojams ir mažmenininkams.

• Užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ES įsikūrusiems operatoriams iš trečiųjų šalių (daugiausia Kinijoje įsikūrusiems) internetiniams prekybininkams, prekiaujantiems ES. Šie vengia mokėti sąžiningą PVM, nesilaiko ES gaminių saugos ir vartotojų apsaugos taisyklių. Naudodamiesi tarptautinio pašto nuolaidomis jie beveik nieko nemoka už prekių pristatymą ES vartotojams.

13 veiksmas: Perėjimas prie ekologiško susitarimo ir žiedinės ekonomikos, sukuriant verslo galimybes.

Be augančio vartotojų ir reguliavimo institucijų poreikio, svarbu siūlyti tvaresnes alternatyvas, žiedinė ekonomika yra galimybė pergalvoti savo produktų gamybos, pardavimo, naudojimo ir išmetimo būdus.

• Persvarstyti ES atliekų įstatymus, kad būtų sudarytos sąlygos stipriai ES antrinių žaliavų rinkai. Suderinti kriterijus, pagal kuriuos negalimos atliekos ir ES vieno langelio principą, skirtą išplėstinei gamintojo atsakomybei. Reglamentas turi skatinti perdirbtų medžiagų įsisavinimą naujuose produktuose ir suteikti klientams informaciją, kurios jiems reikia norint priimti tvarų pasirinkimą, neperkraunant jų nereikalinga informacija. 

• Remkite apykaitą teikdami reguliavimo paskatas, kad būtų optimizuojami procesai ir bendradarbiavimas visoje tiekimo grandinėje iki vartotojo, pavyzdžiui, atleidžiant nuo perdirbtų medžiagų PVM.

• Paskirstykite atsakomybę visoje tiekimo grandinėje nuo gamintojų iki vartotojų. Artėjančioje nefinansinės atskaitomybės direktyvos peržiūroje mažmenininkai ir didmenininkai, kurie yra paskutiniai tiekimo grandinės dalyviai, neturėtų būti apsunkinti atskaitomybės įpareigojimais dėl informacijos teikimo, kurios jie neturi. Be to, vaidmenį turi atlikti ir viešasis sektorius, pavyzdžiui, skatindamas tvarių produktų paklausą vykdant ekologiškus viešuosius pirkimus.

14 veiksmas: Sukurkite atsparumą ir palaikykite strategines vertės grandines bendrojoje rinkoje.

• Įtraukite mažmenininkus ir didmenininkus į strategijas, skirtas strateginėms vertės grandinėms / ekosistemoms spręsti. Stiprūs Europos mažmenininkai konkurencingoje rinkoje yra geriausia garantija vartotojams siūlant produktus, įskaitant ir vietinius produktus, už prieinamą kainą. Tačiau daugelis stengiasi - patirdami stiprų konkurencinį spaudimą ir mažą pelną - pritaikyti savo verslo modelį išlikimui.

• Geresnis ir paprastesnis augimo skatinimo reguliavimas - supaprastinti ir sumažinti administracinę naštą bei daug griežčiau ir radikaliau pažvelgti į esamas REFIT priemones. Valstybių narių raginimas daryti tą patį siekiant pašalinti spaudimą įmonėms, kurių išlikimas šiuo metu yra pusiausvyroje. Krizė parodė, kad priemones galima supaprastinti nepažeidžiant saugos ar kokybės standartų.

15 veiksmas: Palaikyti tarptautinę rinką ir prekybos grandinių atvirumą.

Kitas svarbus greito atsigavimo po nuosmukio ES variklis bus grįžimas į laisvą tarptautinę prekybą. Protekcionizmas auga. Virusas suteikė šalims priežasčių nustatyti nesusijusius eksporto ir importo apribojimus. ES turėtų duoti aiškų signalą, kaip pašalinti šias kliūtis. Aiškiai įspėti tas šalis, kurios siekia pakenkti globalios prekybos aplinkai.