Naujienos

Eurocommerce vadovo Christian Verschueren pranešimas dėl COVID-19

2020 03 17

Kovo 17 d.  „EuroCommerce“ generalinis direktorius Christianas Verschuerenas, Europos mažmeninės ir didmeninės prekybos sektoriaus vardu išplatino pareiškimą :

Visų pirma noriu pagerbti 29 milijonus mūsų sektoriuje dirbančių žmonių, kurie atsidavę dirba viršvalandžius ir atsisako atostogų, tam kad klientams būtų suteikiamos būtiniausios paslaugos šiais išskirtiniais laikais. Mažmenininkai ir didmenininkai dirba su visomis tiekimo grandinės dalimis, siekdami užtikrinti, kad Europos piliečiams kasdien būtų tiekiama būtiniausių prekių kasdien.

Antra, kasdien kontaktuojame su milijonais klientų, todėl ėmėmės daugybės veiksmų, pritardami valdžios institucijų rekomendacijoms siekiame kuo labiau sumažinti užsikrėtimo riziką klientams ir savo darbuotojams.  Mes bendradarbiaujame su visomis valdžios institucijomis ir palaikome jas Europos, nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis, siekdami apriboti viruso plitimą. Mes raginame savo socialinius partnerius bendradarbiauti ginant ir apsaugant savo darbuotojus. 

Trečia, mes palaikome ir pritariame EK pirmininko Von Der Leyeno ir Komisijos nario Bretono raginimams vyriausybėms ir muitinės institucijoms išlaikyti sienas sunkvežimiams, gabenantiems žmonėms reikalingas prekes kasdien. Mes reikalaujame, kad vyriausybės laikytųsi šiandien paskelbtų Komisijos gairių, raginančių valstybes nares užtikrinti laisvą maisto, įskaitant gyvulius, medicinos reikmenis ir apsaugines priemones judėjimą. Visiems mūsų nariai turi pakankamai atsargų, kad galėtų užtikrinti maisto ir kasdienio būtinumo prekių poreikį. Tačiau tam turėtų neigiamos įtakos, jei bus imamasi neproporcingų priemonių prie valstybių sienų, ir nebus galima pristatyti prekių iš vienos valstybės narės į kitą. Turi būti atsižvelgta ir tai, kad tam tikruose pasienio regionuose mažmeninės ir didmeninės prekybos darbuotojai gyvena vienoje valstybėje narėje, o dirba kitoje. Mes prašome, kad nacionalinės valdžios institucijos leistų šiems darbuotojams ir toliau tęsti jų svarbų darbą, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Ketvirta, mūsų tiekimo grandinės priklauso nuo reguliaraus ir sklandaus pristatymo laiko, ir tai reikia išlaikyti, nebent kiltų reali rizika. Daugelyje valstybių narių mažmenininkai, gamintojai ir ūkininkai viešai susibūrė norėdami pabrėžti savo įsipareigojimą šioms iniciatyvoms. Mažmenininkams parodys lankstumą ir supratimą, jei tiekėjai vėluos pristatyti.

Penkta, mažmenininkai taip pat bendradarbiauja keisdamiesi informacija apie atsargas ir organizuodami pristatymą į namus, tiems kurie negali išeiti. Džiaugiamės, kad vyriausybės ir konkurencijos institucijos nurodė, kad esant tokioms labai ypatingoms aplinkybėms jos gali atsisakyti įprastų konkurencijos taisyklių, leidžiančių tokiems mainams išsaugoti gyvybes ir išlaikyti atsargas. Mes prašome, kad jie iš tikrųjų leistų tokiam bendradarbiavimui vykti, kol tęsiasi koronaviruso krizė.

Pabaigai noriu paraginti žmones būti atsakingiems, ir pabrėžti, kad nėra poreikio pirkti didelio kiekio kasdienio vartojimo prekių. Maisto prekių parduotuvės veikia visur, nors kai kuriose šalyse ir taikomi tam tikri apribojimai. Tuščios prekių lentynos įtakoja užburtą panikos pirkimą, ir tai sukuria perdėta paklausą, kuri apsunkina prekių papildymą. Mes raginame vartotojus elgtis atsakingai ir solidariai - palikite produktus kitiems, kuriems jų taip pat reikia “.

Pranešimą galite perskaityti https://www.eurocommerce.eu/resource-centre.aspx#PressRelease/11789