Naujienos

Lietuvos prekybos įmonių asociacija pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba

2012 03 11

2012 m. kovo 1 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPĮA) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį. Ši sutartis numato šalių bendradarbiavimą dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugos ir kokybės, vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse, taikymo bei tobulinimo.

Sutartyje taip pat numatoma vystyti efektyvų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant vienas kito veiklos, tikslų ir atsakomybės suvokimo, taip pat konstruktyvią pagalbą platinant, skleidžiant bei aiškinant informaciją, naujoves ar skubius pakeitimus bei sprendimus verslo subjektams, įmonėms ir vartotojams.
LPĮA ir VMVT bendradarbiavimas padės abiems šalims spręsti aktualius uždavinius bei kartu ieškoti bendrų sprendimų iškilusioms problemoms, susijusioms su maistą reglamentuojančių teisės aktų taikymu, spręsti.

Plačiau skaitykite: http://vmvt.lt/lt/naujienos/2439/