Naujienos

LPĮA kreipimasis dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX- 517 5 straipsnio pakeitimo

2020 01 22

Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipėsi į LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, dėl seimo narių V. Vingrienės, G. Vasiliausko 2019 12 17 pasiūlymo Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP- 3756.

Minėtų seimo narių pasiūlymu, siūloma neatsisakyti prievolės nurodyti pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį, įvertintos galiojančiame įstatyme, papildomai nustatant, jog jei pakuotės nepaženklinamos nurodant joms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį, jos laikomos neperdirbamos

LPĮA kviečia tokiam pasiūlymui nepritarti, visų pirma prievolė nurodyti pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį prieštarauja Direktyvai 94/62/EB ir Komisijos sprendimui 97/129/EB.

Kadangi Taryba iki šiol nėra priėmusi sprendimo dėl privalomos pakuočių identifikavimo sistemos, kaip tai numatyta Direktyvos 94/62/EB 8 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis 1997 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimo 97/129/EB, nustatančio pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą pagal Direktyvą 94/62/EB, preambulės 3 dalimi, identifikavimo sistema turi būti taikoma savanoriškumo pagrindu.

Taip pat įstatymo pakeitimas, galimai sukurtų kliūtis laisvai prekybai. Pasiūlyme nurodomas reikalavimas privalomai nurodyti pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį apriboja prekybos sąlygas, todėl turėtų būti laikomas techniniu reglamentu, kuriam taikomos 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, nuostatos, ir notifikuotas, suteikiant galimybę Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms įvertinti, ar toks reguliavimas nesukuria kliūčių laisvai prekybai.

Ir galiausiai, pasiūlymo nuostata laikyti neperdirbamomis pakuotes, kuriose nenurodyta medžiagų prigimtis, yra nelogiškas ir nesuderinamas su galiojančiu teisiniu reglamentavimu.

Pilną kreipimąsi galite peržiūrėti čia.