Naujienos

LPĮA narių susitikimas su Lietuvos statistikos departamentu

2020 08 20

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos nariai rugpjūčio 20 d. susitiko su Lietuvos statistikos departamentu. Susitikimo metu Lietuvos statistikos departamento atstovai pristatė „Valstybės duomenų valdysenos informacijos sistemos“ projektą.

Lietuvos statistikos departamento atstovai pristatė įgyvendinamo projekto apibendrintą schemą bei numatomas įgyvendinti projekto apimtis. Asociacijos nariai domėjosi projekto įgyvendinimo terminais, sąlygomis, teikiamomis galimybėmis verslui.

Susitikimo metu sutarta apsikeisti aktualia informacija apie analogiškų projektų įgyvendinimą kitose šalyse, toliau gilintis į projekto įgyvendinimo teisinius, ekonominius, konfidencialumo bei saugos aspektus ir dialogą pratęsi vėlyvą rudenį.

Taip pat buvo aptarta ir Covid-19 metu susiklosčiusi situacija, kai Statistikos departamentas neturėjo galimybės kainų registruoti prekybos vietose. Karantino metu, prekybos tinklai atėjo į pagalbą Statistikos departamentui ir teikė duomenis, reikalingus vartotojų kainų pokyčiams apskaičiuoti.