Naujienos

LPĮA pradėjo įgyvendinti darbuotojų mokymų projektus

2017 06 26

Lietuvos prekybos įmonių asociacija siekia prisidėti prie įvairių įmonių darbuotojų profesinių specialiųjų kompetencijų tobulinimo, tad pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“ pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“, projekto Nr.09.4.3-ESFA-K-814-01-0006 .

Projekto įgyvendinimas ir partnerių dalyvavimas projekto veiklose sudarys prielaidas įmonių plėtrai bei konkurencingumo didinimui. Darbuotojai taps ne tik geresniais specialistais vykdydami tiesiogines pareigas, bet ir konkurencingesniais rinkos dalyviais, galinčiais dirbti ne tik savo sektoriuje, bet ir gebantys persiorientuoti  į kitus. Specializuotais mokymais bus pasiektas projekto tikslas – stiprinti darbuotojų specifinę kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, lavinti reikiamų žinių ir įgūdžių pritaikymą siekiant didesnio darbo efektyvumo. Projekto pradžia 2017 m. gegužės 15 d., pabaiga – 2020 m. gegužės 15 d. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Lietuvos prekybos įmonių asociacija pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“ pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos mažmeninės prekybos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“, projekto Nr.09.4.3-ESFA-K-814-01-0023. Profesinių mokymų įgyvendinimas leis pagerinti darbuotojų žinias apie naujas vadybos technologijas, rinkas, įsivertinti rizikas, optimizuoti tiekimo grandį, pakelti vadybos lygį, ugdyti praktinius įgūdžius, pritaikant ir naudojant įgytas žinias ir, svarbiausia, sukurti didesnę pridedamąją vertę smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, padidinti jų gyvybingumą, finansinį stabilumą ir žmogiškųjų išteklių kokybę. Projekto pradžia 2017 m. gegužės 15 d., pabaiga – 2020 m. gegužės 15 d. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Lietuvos prekybos įmonių asociacija pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“ pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos didmeninės prekybos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“, projekto Nr.09.4.3-ESFA-K-814-01-0041. Profesiniai mokymai, padidinę įmonių darbuotojų kompetencijų lygį, leis kiekvienai įmonei stiprinti savo pozicijas konkurencinėje rinkoje, garantuoti aukštesnę paslaugų bei aptarnavimo kokybę, prioritetų skalės sudėliojimą bei lanksčią kainodaros sistemą. Projekto pradžia 2017 m. gegužės 15 d., pabaiga – 2020 m. gegužės 15 d. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.