Naujienos

LPĮA raštas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl nuomos kompensavimo termino

2020 09 24

Lietuvos prekybos įmonių asociacijasu Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtu ir teikiamu derinti 2020 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-275 „Dėl Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu.

Sveikina iniciatyvą atsisakyti reikalavimo, kad kompensacija būtų mokama tik tiems subjektams, kurių pagrindinė vykdoma veikla karantino metu buvo uždrausta, ir numatyti, kad paramą galėtų gauti ir pareiškėjai, kurių vykdoma veikla (nebūtinai pagrindinė) karantino laikotarpiu buvo ar yra uždrausta arba ribojama ir kuri vykdoma patalpose, dėl kurių kreipiamasi nuomos mokesčio kompensavimo. Taip pat pritariame siūlomiems ribojimams dėl paramos teikimo asmenims, kurie pripažinti kaltais dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų.


Projektu keičiamo Aprašo 8 punkte siūloma mažinti finansavimą pagal Aprašą nuo 100 mln. eurų iki 40 mln. eurų. Manytumėm sprendimas taip drastiškai mažinti Priemonei įgyvendinti skiriamą sumą yra skubotas, o jo pagrįstumas - abejotinas. Pirma, kompensacijos  skiriamos už Apraše aiškiai įtvirtintą kompensavimo laikotarpį, kuris baigėsi 2020 m. rugpjūčio 31 d. Tai reiškia, kad Priemonei reikalingų lėšų poreikis jau savaime yra apribotas kompensavimo laikotarpiu, todėl nėra tikslinga imtis papildomų priemonių bei Aprašo 8 punktu mažinti paramos sumą. Antra, vadovaujantis Aprašo 9 punktu, paraiškos kompensacijoms gauti gali būti teikiamos (kaip minėta, už aiškiai įtvirtintą kompensavimo laikotarpį, kuris baigėsi 2020 m. rugpjūčio 31 d.) iki 2020 m. gruodžio 1 dienos. Taigi, šiai dienai nėra tiksliai žinomas asmenų, pateiksiančių paraiškas iki 2020 m. gruodžio 1 d. skaičius ir jų prašoma suma. Akivaizdu, jog ši suma paaiškės tik po 2020 m. gruodžio 1 d., įvertinus visų pateiktų paraiškų bendrą sumą.


Taip pat siūlome pakeisti Aprašo 3.6 punktą numatant, kad kompensavimo laikotarpis yra iki 2020 m. gruodžio 31 d. Siūlymas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad: (i) dalis ūkio subjektų negali veikti pilna apimtimi dėl teisės aktais nustatytų ribojimų (pvz. restoranai, kino teatrai) bei (ii) vėl sparčiai daugėja asmenų, užsikrėtusių COVID-19 koronaviruso infekcija, todėl egzistuoja reali tikimybė naujiems ūkinės veiklos ribojimams, kas neišvengiamai turės įtakos ūkinės veiklos rezultatams.