Naujienos

Mažmeninės prekybos ribojimų indeksas: Lietuvoje gana palankios sąlygos įmonių veikimui ir įsisteigimui

2023 06 12

Europos Komisijos iniciatyva 2018 metais buvo pristatytas mažmeninės prekybos ribojimų (MPR) indeksas, kuris įvertina ir atspindi įvairius mažmeninės prekybos įmonių įsteigimui bei kasdieninei veiklai taikomus apribojimus. Šis indeksas skirtas įvertinti valstybių narių pastangas mažinti mažmeninės prekybos įmonėms taikomus ribojimus, palyginti jus tarp šalių bei stebėti dinamiką

Mažmeninės prekybos sektorius yra viena griežčiausiai reguliuojamų verslo sričių. Būtent griežtesnis reglamentavimas lemia tai, kad mažmeninės prekybos rinka  yra ne tokia lanksti ir dinamiška, kokia galėtų būti. Didelio reguliavimo pasekmė dažniausiai būna mažesnės darbuotojų įdarbinimo galimybės, mažesnė konkurencija bei didesnės kainos vartotojams.

MPR indeksas leidžia palyginti ES šalyse taikomus ribojimus ir skatina šalis nares pasimokyti iš gerųjų patirčių bei įsivertinti sritis, kurias galėtų patobulinti. EK atkreipia dėmesį, kad reguliavimų mažinimas skatintų konkurencingumą ir inovacijas, taip pat prisidėtų prie didesnės pasiūlos vartotojams ir prieinamų kainų.

Bendrame tyrimo paveiksle Lietuva patenka į geltonų šalių grupę, kuriose yra  gana palankios sąlygos įmonių veikimui ir įsisteigimui. Analizuojant 2018 m. ir 2022 m. duomenis, Lietuvoje bendras ribojimų indekso vidurkis nepakito. Todėl galime pasidžiaugti racionaliais valstybės institucijų sprendimais, kad nebuvo įvesti papildomi ribojimai – pavyzdžiui draudimas dirbti sekmadieniais, stambios prekybos mokestis. Tačiau atsigręžiant į kaimynines Baltijos valstybes, dar turime kur pasistengti. Latvijoje ir Estijoje ribojimų indeksas žemesnis, šios šalys yra žaliojoje zonoje, nes ten sudarytos palankesnės veiklos sąlygos. Lietuvos indeksas nuo kaimyninių šalių labiausiai skiriasi dėl griežtų alkoholio pardavimo ribojimų.

Kuo šis indeksas unikalus? Jį sudaro dvi sudedamosios. Pirmoji analizuoja įsisteigimo apribojimus. Čia vertinami kriterijai, kaip procedūrų trukmė, leidimų skaičius, ekonominių duomenų pateikimas, konkrečiai vietovei taikomos taisyklės ir kt. Antroji vertina jau su kasdienine veikla susijusius ribojimus, tokius kaip darbo laiko, akcijų ribojimus, tiekimo ir pardavimo apribojimus, mažmeninei prekybai taikomus mokesčius. Kuo griežtesni reguliavimai ir suvaržymai  taikomi nacionaliniu lygmeniu, tuo blogesnį vertinimą jos gauna.

Tyrime vertinami tik mažmeninės prekybos įmonėms taikomi specialūs reguliavimai ir į vertinimo apimtis nepatenka reguliavimai, kurie taikomi tiek mažmeninei prekybai, tiek ir kitiems sektoriams ( pvz. produktų sauga, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, maisto produktų reglamentai ir kt.).

Su 2022 metų mažmeninės prekybos ribojimų indekso rezultatais kviečiame susipažinti: čia.