Veikla

Bendras pareiškimas: Europai reikia suderinto požiūrio dėl keliavimo taisyklių Covid-19 kontekste

2020 10 08

Rugsėjo 16 d. kalboje apie Europos Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė:

„Turime panaikinti bendrosios rinkos kliūtis. Turime sumažinti biurokratiją. Turime paspartinti įgyvendinimą ir vykdymą. Ir mes turime atkurti visas keturias laisves, kaip įmanoma greičiau. Laisvas judėjimas yra Šengeno erdvės pagrindas.“

Komisija pasiūlė Tarybos rekomendacijas ( COM ( 2020) 499), kuriose pateikiamos kelios naudingos idėjos dėl bendros strategijos susiduriant su COVID-19 antrąją banga ar būsimų pandemijų įveikimu. Išvengiant dalinio sienų uždarymo, remiantis labai skirtingais rizikos vertinimo kriterijais.

Šią savaitę Europos Vadovų Tarybą, verslo organizacijos bendrame pareiškime, tarp kurių yra ir EuroCommerce, ragino Europos lyderius susitarti dėl bendros strategijos ir požiūrio.

Mes visiškai pritariame priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti kelią viruso plitimui, ir būtinybei imtis nacionalinių vyriausybių veiksmų siekiant apsaugoti savo piliečius. Tačiau kai kurių vyriausybių veiksmai išlaikant pagrindinius apribojimus Europos piliečiams, išvykstantiems iš kitų ES valstybių narių, dažnai gali atrodyti nepagrįsti ir galiausiai pakenkti Europos ekonomikai. Pritrūksta argumentų, dėl viruso sulaikymo, kad būtų užkirstas kelias kelionėms iš kitos panašaus infekcinio lygio šalies, jei apribojimus vykdanti valstybė narė leidžia keliauti savo sienomis.

Tokie apribojimai turi įtakos laisvam prekių ir paslaugų judėjimui. Pandemijos pradžioje pamatėme, kai sudėtinga kai svarbiausio būtinumo produktai ar paslaugų teikėjai negali laisvai judėti, kur sienos buvo beveik visiškai uždarytos, arba žmonėms, teikiantiems šias prekes ir paslaugas, buvo taikomi nepagrįsti apribojimai. ES greitai ėmėsi panaikinti daugumą šių apribojimų, tačiau mes norime užtikrinti, kad bet kurioje didelėje naujoje infekcijų bangoje būtų laikomasi to paties bendro, taisyklėmis pagrįsto požiūrio, o tiekimo grandinės būtų atviros atsakingai ir tinkamai.

Dabartiniam netikrumui dėl antros COVID-19 bangos vėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu. Todėl prašome Komisijos ir Europos lyderių greitai susitarti dėl rekomendacijos projekte išdėstytų idėjų ir nuosekliai jas taikyti valstybėse narėse, kad būtų:

- Bendros procedūros ir terminai, skirti įspėti piliečius apie pokyčius šalyse, į kurias reikia apriboti keliones;

- suderinti tokių apribojimų taikymo kriterijus;

- suderinti iš kurios valstybės narės ir į kurią reikia taikyti apribojimus keliauti;

- bendri sveikatos krizės, kuriai reikalingi sienų apribojimai, apibrėžimai.

Bendrą pareiškimą galite peržiūrėti čia.