Veikla

Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo 15 punkto

2022 11 11

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 550 patvirtino naujos redakcijos Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašą (“Aprašas”), kurio 15 punkte įtvirtintas naujasis reikalavimas įrengti natūralų apšvietimą poilsio patalpose, jeigu jo nėra  patalpose, kuriose nuolat dirbama.


Nepaisant vienos verslo asociacijos teikto siūlymo nustatyti 10 metų pereinamąjį laikotarpį, Aprašo rengėjai nustatė reikalavimo įrengti natūralų apšvietimą poilsio patalpose įsigaliojimo datą - 2023 m. lapkričio 1 d. Pastebėtina, kad Apraše nenumatyta, jog šis reikalavimas taikomas tik po Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 550 priėmimo ar 2023 m. lapkričio 1 d. projektuojamiems, statomiems, rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams, kas suponuoja, jog nuo 2023 m. lapkričio 1 d. natūralus apšvietimas (langai) turi būti įrengtas visose poilsio patalpose, jeigu jo nėra  patalpose, kuriose nuolat dirbama.


Lietuvos prekybos įmonių asociacija vienija mažmeninės prekybos įmones, nuosavybės ar nuomos teise valdančias kelis tūkstančius prekybos vietų, kurios susiduria su sunkumais nuo 2023 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant aptariamą reikalavimą. Todėl Asociacija prašo Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuoti Aprašo pakeitimą, atsisakant jame reikalavimo įrengti natūralų apšvietimą poilsio patalpose, jeigu jo nėra  patalpose, kuriose nuolat dirbama. Toks Asociacijos siūlymas grindžiamas šiais motyvais.


Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, jog būtiniausius darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimus nustato 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų. Pastebėtina, jog tarp reikalavimų poilsio patalpoms, kurie įtvirtinti direktyvos 16 punkte, nėra reikalavimo šiose patalpose įrengti natūralų apšvietimą.


Antra, reikalavimo įrengti natūralų apšvietimą poilsio patalpose taikymas jau pastatytiems statiniams yra neproporcingas. Mažmeninės prekybos įmonės dažniausiai prekybos patalpas nuomoja iš šių patalpų savininkų ir patys tokių statybos darbų atlikti negali. Be to, naujų langų įrengimas jau pastatytuose pastatuose dažniausiai būna neįmanomas technologiniu arba architektūriniu požiūriu.


Asociacijos tūrimais duomenimis, nei prekybos paskirties statinių savininkai, nei nuomininkai nėra pasirengę įgyvendinti natūralaus apšvietimo poilsio patalpose reikalavimą jau pastatytuose pastatuose. Be to, mūsų žiniomis, po 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 550 priėmimo pastatai projektuojami neatsižvelgiant į 15 punkto reikalavimus.