Veikla

Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo pakeitimo

2023 05 09

Lietuvos prekybos įmonių asociacija vienija socialiai atsakingas mažmeninės prekybos įmones, bendradarbiaujančias su labdaros organizacijomis ir siekiančias joms atiduoti Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo, patvirtinto  2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. B1-678 „Dėl labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“, reikalavimus atitinkančius maisto produktus. Tačiau minėtos mažmeninės prekybos įmonės, siekdamos atiduoti maistą labdarai, susiduria su pertekliniu teisiniu reguliavimu, kurį LPĮA atitinkamai siūlo keisti, kaip išsamiau dėstoma toliau. Siūlomi pakeitimai sudarytų prielaidas mažinti maisto švaistymą bei didinti paramą maistu labdaros organizacijoms.

Pagal Aprašo 6.2 punktą labdarai ir paramai gali būti perduodami: „supakuoti maisto produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Tinka vartoti iki...“, yra užšaldyti atitinkamai ne vėliau kaip 12 val. arba ne vėliau kaip 24 val. iki nurodyto tinkamumo vartoti termino „Tinka vartoti iki...“ datos pabaigos, vadovaujantis Aprašo  IV skyriaus nuostatomis”.

Šio Aprašo 35.2-35.3 punktai numato, kad produktai turi būti užšaldyti ne vėliau kaip prieš 24 val. iki produkto ženklinimo etiketėje nurodyto tinkamumo vartoti termino pabaigos, kai produkto užšaldymui naudojami įprastiniai užšaldymo įrenginiai, ir ne vėliau kaip prieš 12 val. iki produkto ženklinimo etiketėje nurodyto tinkamumo vartoti termino pabaigos, kai produkto užšaldymui naudojami greito (smūginio) užšaldymo įrenginiai. Paukštiena visais atvejais privalo būti užšaldyta ne vėliau kaip prieš 24 val. iki produkto ženklinimo etiketėje nurodyto tinkamumo vartoti termino pabaigos.

Asociacija vertinimu, Apraše numatyti produktų, kurie skiriami labdarai, užšaldymo terminai nebeatitinka dabartinės šaldymo įrangos pažangos, tvarumo ir maisto švaistymo mažinimo tikslų ir turi būti pakeisti. Šiuos terminus būtina keisti, leidžiant produktą užšaldyti bet kuriuo metu, kol nepasibaigė jo tinkamumo vartoti terminas, t. y. iki atitinkamos dienos pabaigos.

LPĮA matydama galimybę mažinti maisto švaistymą bei didinti paramą maistu labdaros organizacijoms, pateikė pasiūlymą inicijuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. B1-678 „Dėl labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo 6.2 ir 35.2, 35.3 punktų pakeitimą ir leisti užšaldyti produktą, kuris skiriamas labdarai, iki produkto ženklinimo etiketėje nurodyto tinkamumo vartoti termino pabaigos.