Veikla

Dėl Maisto įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIVP-2055

2023 04 04

Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipėsi LR frakcijas, prašydama įvertinti pateikiamus argumentus dėl Maisto įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIVP-2055 (2) ir nepritarti projekto pateikimui. Asociacija vienareikšmiškai pritaria protingoms ir proporcingoms kovos su maisto švaistymo priemonėms, tačiau, mūsų įsitikinimu, kuris yra grindžiamas toliau dėstomais argumentais, privalomas maisto aukojimas nėra nei teisėta nei proporcinga kovos su maisto švaistymu priemonė.

Siūlymas įtvirtinti iš esmės privalomąjį maisto aukojimą, manytina, yra neproporcingas ir netikslingas dėl šių motyvų:

1.1.  dauguma prekybos įmonių ir taip geranoriškai bendradarbiauja su labdaros organizacijomis ir siekia atiduoti tinkamą vartojimui maistą;

1.2.  privalomasis maisto aukojimas prieštarauja Konstitucijai, teisėkūros tikslingumo ir proporcingumo principams, iškreipia paramos savanoriškumo ir neatlygintinumo principus.

Manytina, kad tol, kol nėra įgyvendintos paramą maistu skatinančios ir kitos maisto švaistymo prevencijos priemonės (inter alia - leidimas pardavinėti maistą, pasibaigus tinkamumo vartoti terminui, nurodytam žymoje „geriausias iki...“, vartotojų informavimo kampanijos) ir neatliktas jų ex post vertinimas, privalomą maisto aukojimą svarstyti apskritai nėra tikslinga.