Veikla

Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo

2022 11 21

Lietuvos prekybos įmonių asociacija vienija apie 1 700 mažmeninės prekybos vietų, prekiaujančių tabako gaminiais ir, atitinkamai, turinčių kelis tūkstančius licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gamininiais.


Seimo Sveikatos reikalų komitetas svarstys Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo bei 15(1) straipsniu papildymo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3603(3, numatantį draudimą mažmeninės prekybos vietose viešai eksponuoti (demonstruoti) tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius ir įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.


Atsižvelgiant į tai, kad Projekto įsigaliojimo data yra itin svarbi visoms mažmeninę prekybą tabako gaminiais vykdančioms įmonėms, Asociacija teikia poziciją dėl galimo Projekto įsigaliojimo termino. Asociacija siūlo suteikti kuo daugiau laiko numatomiems pakeitimams įgyvendinti, todėl prašo pritarti Seimo narių R. Žemaitaičio, A. Armonaitės ir I. Pakarklytės siūlymui, kad Projektas įsigalioja 2026 m.  sausio 1 d.

Visų pirma, didelei daliai prekybininkų Projekte numatytų reikalavimų įgyvendinimui reikės atnaujinti įrangą arba ją pritaikyti. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atlikto tyrimo duomenimis[1], 2020 metais Lietuvoje galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičius sudarė 13986. Manytina, kad šiuo metu galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais skaičius yra panašus. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama prekybos vietai (parduotuvei, kavinei ir t.t.), kurioje, dažniausiai, yra įrengti keli ar keliolika prekybos tabako gaminiais įrangos vienetai (dispenseriai ir pan.). Taigi, prekybos įmonės privalės  pakeisti ar pritaikyti keliasdešimt tūkstančių prekybos tabako gaminiais įrangos vienetų.

Antra, visiems prekybininkams reikės pasiruošti įrangos eksploatavimo pokyčiams: dėl intensyvesnio įrangos naudojimo, didesnio nusidėvėjimo gali kilti gedimų, kurių šalinimui būtina suplanuoti lėšas.

Trečia, visi prekybininkai turės peržiūrėti prekybos tabako ir susijusiais gaminiais bei įrenginiais procesą, parengti vidinių tvarkų aprašus, pasiruošti informacinę medžiagą, paruošti kontrolės procedūras, paruošti darbuotojus darbui naujomis sąlygomis - apmokyti kasininkus, operatorius.

Sprendžiant dėl draudimo mažmeninės prekybos vietose viešai eksponuoti (demonstruoti) tabako gaminius įsigaliojimo termino, atsižvelgtina į gerąją kitų Europos Sąjungos valstybių praktiką. Pavyzdžiui, Suomijoje, įvedant šį draudimą, buvo nustatytas 2 metų pasirengimo (įgyvendinimo) terminas, Jungtinėje Karalystėje - 2 metų terminas (o mažoms parduotuvėms – net 5 metų terminas), Estijoje – 1,5 metų nuo įstatymo priėmimo terminas.

Asociacijos preliminariu vertinimu, sklandus visos rinkos pasirengimas draudimui galėtų įvykti per 2 – 3 metų terminą nuo Projekto priėmimo dienos. Tai leistų pokytį įgyvendinti laipsniškai, planuojant bei siejant su reguliariu prekybos vietų/kasų atnaujinimu.