Veikla

LPĮA Stambios prekybos mokesčio įstatymo projekto vertinimas

2019 11 07

Lietuvos prekybos įmonių asociacija („LPĮA“) susipažino su Seimo narių grupės įregistruotu Stambios prekybos mokesčio įstatymo projektu Nr. XIIIP-3950 („Projektas“). Pateikia projekto vertinimą, kuris grindžiamas žemiau dėstomais argumentais: 

1.       Projektas prieštarauja  Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui;
2.       Projektas sukuria skirtingas konkurencijos sąlygas toje pačioje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, dėl ko būtina gauti Konkurencijos tarybos išvadą dėl projekto nuostatų suderinamumo su konkurencijos taisyklėmis, taip pat atlikti Projekto poveikio konkurencijai vertinimą;
3.       Nei vienoje Europos Sąjungos šalyje nėra taikomas mažmeninės prekybos apyvartos mokestis;
4.       Stambios prekybos mokestis turi valstybės pagalbos požymių, todėl įstatymo nuostatos galėtų būti taikomos tik gavus Europos Komisijos pritarimą;
5.       Projektas yra neįgyvendinamas, nes mažmeninės prekybos įmonės neturi galimybių patikimai ir tiksliai identifikuoti stambios prekybos mokesčio bazę;
6.       Projektas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijai;
7.       Projektas pagal įsigaliojimo tvarką prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui;
8.       Privalo būti atliktas siūlomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Detalų projekto vertinimą kviečiame peržiūrėti oficialiame rašte.