Veikla

Mažmeninės prekybos indėlis į Lietuvos ekonomiką

2021 08 03

Viešosios politikos analizės ir konsultacijų bendrovė ESTEP pirmą sykį atliko mažmeninės prekybos sektoriaus įnašo į Lietuvos ekonomiką tyrimą. Įprastai statiska atskleidžia tik keletą mažmeninės prekybos rodiklių: apyvartą, įmonių ar parduotuvių skaičių, pelningumą, darbuotojų skaičių. Tačiau gilesni verslo statistikos duomenys dažniausiai pateikiami su gretimais sektoriais- didmenine prekyba, transporto priemonių remontu. Tyrimo tikslas buvo pamatyti kuo aiškesnį ir detalesnį mažmeninės prekybos paveikslą ir įvertinti šio sektoriaus įnašą į ekonomiką. 

Tyrimo metu, analizuojant statistinius duomenimis buvo įvertinta:

  • Mažmeninė prekybos Lietuvoje bendrieji bruožai;
  • Ekonominis indėlis;
  • Socialinis indėlis;
  • Mažmeninės prekybos svarba viešiesiems finansams;
  • Regioninė svarba;
  • Konkurencingumas bei kiti svarbesni mažmeninės prekybos bruožai.

Tyrimas atskleidė, kad mažmeninės prekybos sukuriama pridėtinė vertė sudaro 6,8% visos Lietuvoje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Remiantis nacionalinių sąskaitų duomenimis, pagal input-output (sąnaudų-produkcijos) modelį apskaičiuotos sąsajos parodė, kad tiesiogiai nuo mažmeninės prekybos priklausančio verslo sukuriama pridėtinė vertė Lietuvos ekonomikai siekia dar apie 2,4%. Viso šio verslo daromi įsigijimai, paskatinti būtent mažmeninės prekybos poreikio, pridėtinės vertės indėlį papildo dar 1,3%.  O bendras indėlis yra 10.5% bendrosios pridėtinės vertės.

Mažmeninė prekyba, kaip ekonominė veikla, yra vienas svarbiausių darbo vietas kuriančių ekonominių veiklų Lietuvoje. Iš 100 darbuotojų dirbančių Lietuvos nefinansų įmonėse, net 11.45 iš jų dirba mažmeninėje prekyboje. Tyrimas taip pat atskleidė, kad mažmeninė prekyba yra regioniniu požiūriu viena tolygiausiai ir proporcingiausiai pasiskirsčiusių ekonominių veiklų. 

Daugiau apie tyrimo rezultatus