Veikla

LPĮA atstovauja narių interesus valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijosmis, prisideda prie verslo sąlygų gerinimo, organizuoja verslo skatinimo misijas, rengia projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, atlieka įvairius su prekybos sritimi susijusius tyrimus ir daugiau.